Бургас отчита спад с 11 % за последното тримесечие на 2018г.!

Продажбите на имоти в големите градове и в цялата страна отбелязват годишен спад през четвъртото тримесечие на 2018 г.,

а понижението при ипотечното кредитиране е още по-осезаемо, сочат изчисления на Investor.bg на база данните на Агенцията по вписванията.

Все пак за цялата 2018 г. осъществените сделки с имоти в четирите водеща града в България растат, макар и минимално, спрямо 2017 г., като единственото изключение е Бургас. Ръст е отбелязан и при отпуснатите ипотечни кредити, като свиване е регистрирано само в столицата. 

София

В София между октомври и декември 2018 г. са вписани 9106 продажби на имоти, което е спад с 3,2% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г.. Още по-чувствителен е спадът на отпуснатите ипотечни кредити (4714), които намаляват с 16,7% на годишна основа. 

Осъществените продажби в столицата през второто полугодие на 2018 г. също са по-малко с 1,4% спрямо същия период на 2017 г., а при ипотеките е отбелязан спад от 9,1%.

За цялата 2018 г. в София са осъществени  28 232 продажби, като те задържат нивото си от 2017 г., отбелязвайки минимален ръст от 0,2%. Отпуснатите ипотечни кредити през миналата година са били 17 941, като намаляват с 1% спрямо 2017 г., сочат данните на Агенцията по вписванията.

Пловдив

Във втория по големина град в България Пловдив са осъществени 4680 продажби на имоти през четвъртото тримесечие, като те намаляват със 7,7% на годишна основа. Още по-голям е спадът при ипотечното кредитиране, което се понижава с 19,8%. Забавянето се отнася и за цялото второ полугодие, когато е отбелязан спад на продажбите с 5,2% и на ипотеките с 9,8% спрямо второто шестмесечие на 2017 г.

За цялата 2018 г. в града под тепетата са осъществени 16 099 продажби на имоти, като те постигат скромен ръст от 0,9% спрямо 2017 г. Малко по-чувствителен е ръстът при ипотечното кредитиране, което за цялата година се повишава с 3,3% в сравнение с 2017 г., сочат данните на Агенцията по вписванията.

Варна

Във Варна през четвъртото тримесечие са вписани 3619 сделки с имоти, като те намаляват с 4,6% на годишна основа. И в морската столица е регистриран значителен спад на ипотеките, които за тримесечието са 1320 и намаляват със 17,6% спрямо същия период на миналата година. През второто полугодие продажбите във Варна отбелязват ръст от 5,2%, докато ипотеките отново са надолу с 5,3%.

За цялата 2018 г. обаче осъществените продажби във Варна са 12 722 и нарастват с 6,6% спрямо 2017 г., а ипотечните кредити се увеличават с 5,6%. за цялата година.

Бургас

В Бургас продажбите през четвъртото тримесечие са 1826, като намаляват с цели 11,4% на годишна основа. В същото време ипотеките отбелязват още по-голям спад от 23,3% спрямо същия период на 2017 г. Продажбите и ипотеките през второто полугодие също се забавят значително спрямо същия период на 2017 г. със съответно 10,2% и 15,4%.

За 2018 г. Бургас отбелязва и спад на осъществените сделки с имоти от 5,4% спрямо 2017 г., а в същото време ипотечното кредитиране нараства с 2,7%.

Тенденцията за забавяне на продажбите и ипотечните кредити в големите градове се отнася и за цялата страна. През четвъртото тримесечие на миналата година в България са вписани 63 408 продажби на имоти, като те намаляват с 4,5% на годишна основа. Изтеглените ипотечни кредити са 14 403, като отбелязват рязък спад от 23,5% спрямо същия период на миналата година.

Общо за 2018 г. в страната са осъществени 212 946 продажби на имоти, като това е спад от 0,7% спрямо 2017 г. Отпуснатите ипотечни кредити са общо 62 446, като намаляват с 2%.

 

ИЗТОЧНИК : MEDUZATA.COM

https://meduzata.com/imoti/27107-11-4?fbclid=IwAR1NoupsyKQi3YJjYXi2cAVhtlMgLcxuGXDm8d1zM0Eyo2zvb7fiQI9weJY