„КАНТОРА 056“ООД - Oперирайки, чрез търговската си марка КАНТОРА 056 – Недвижими имоти е една от младите и бързо развиващите се агенции на бургаския пазар.
Основана на 24 Май 2017 година в съдружие между Управляващите партньори Стефан Стефанов и Константин Гагашев. Агенцията се управлява и развива от екип с над 16 годишен опит преминал през обучения, семинари и тренинги в областта на посредничеството при сделки с недвижими имоти. Фирмата е вписана в търговския регистър с ЕИК: 204555503

От 2018 година е част от голямото семейство на НСНИ – Национално Сдружение Недвижими имоти, което и асоцииран член на FIABCI, CEREAN,CEPI и NAR, с което прилага в своята работа утвърденият ЕТИЧЕН КОДЕКС на Сдружението, който е съобразен с принципите на Европейския стандарт за посреднически услуги в сферата на недвижимите имоти.

През 2020 година Стефан Стефанов е избран на регионално събрание за член на Управителния Съвет на РС на НСНИ - Бургас – Регионална Структура на Национално Сдружение Недвижими имоти град Бургас.

НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПРОДАВАТЕ ИЛИ КУПУВАТЕ ИМОТ, ДОВЕРЯВАЙКИ НИ СЕ, ВИЕ ИЗБИРАТЕ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, ЛОЯЛНОСТ И СПЕЦИАЛНО ОТНОШЕНИЕ!