Няма по-вълнуваща и динамична работа, от работата в сферата на недвижимите имоти!

Всичко което правим днес е с цел да бъдем по-успешни утре!

 

НЯКОИ ОТ ПРИЧИНИТЕ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ КЪМ НАШИЯ ЕКИП

 • Една от най-бързо развиващите се компании по Южното Черноморие!
  Залагаща основно на ценности и приоритети като: лесна адаптация, екипност, етичност, коректност, уважение, доверие и себераздаване.

 • Най-конкурентното възнаграждение, обвързано с резултати, което се увеличва с натрупването на опит и отговорности. Екип от мениджъри, които насърчава успехите и възнаграждават постиженията Ви.

 • Интригуваща работа в динамична среда.

 • Стилен и модерен офис с централна локация.

Нашата обучителна програма, помага за бързата адаптация на новопостъпилите консултанти. Тя дава информация за фирмената култура на компанията, приоритетите и ценностите, които изповядваме и как да ги прилагаме в практиката си. Програмата обхваща основата на недвижимите имоти: тип строителство, разчитане на схеми и архитектурни планировки, посреднически договори, личен маркетинг и как да развием бизнеса си на друго ниво, посредством кръга си от познати.

Нашият екип е лицето ни пред останалите участници на пазара. Стремим се нашите служители да бъдат все по-добри и по-добри в работата си, успеха на нашата компания зависи от това. Подхождаме приотитетно към хората, които поемат инициатива за професионалното си развитие. Консултантите ни следва да притежава умения, които да подпомагат доброто им представяне. Именно за това КАНТОРА 056 осигурява постоянно обучение. Обучителната ни програма, дава възможност за споделяне на опит във всички аспекти на недвижимите имоти. Фирмената ни програма за обучение е ключова за успеха на всеки наш консултант. Поддържаме библиотека със специализирана литература. Нашите консултанти могат да разчитат на пълната подкрепа от своите мениджъри във всеки един момент от развитието си.

С какво ще се отличите пред останалите, кандидатствайки за позицията 056 Консултант ?

 • Стремеж за развитие и израствате заедно с компанията, в която работите;

 •  Желание за постигане на високи резултати;

 •  Целенасоченост и устременост;

 •  Готовност за поемане на отговорност;

 •  Инициативност и иновативност;

 •  Ефективна работа в екип;

 •  Умение за работа с клиенти в динамична среда;