КАКВИ ДРУГИ РАЗХОДИ ДА ОЧАКВА КУПУВАЧА ПРИ ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ? + ВИДЕО

Много наши клиенти влизат в процеса по покупка на своя нов дом, фокусирани върху продажната цена на имота и остават изненадани, когато в процеса по прехвърляне на имота се сблъскат с непредвидени разходи. Не рядко в офиса ни се срещаме с купувачи, които се губят в морето от термини и проценти, а и самата информация достигнала до тях от различни източници не е много добре разбрана от самите тях. Това е и причината за днешното ни видео.

Продажната цена далеч не е единственият разход, за който трябва да се подготвят бъдещите купувачи. Изключвайки цената на жилището, която обикновено може да бъде финансирана от банка до 80-90% с ипотечен кредит, купувачът трябва да има предвид и други три основни типа разходи.

Първия от тях с най-голям дял е разхода по прехвърлянето на имота. Той се плащат при нотариуса в деня на подписване на документа за собственост, а именно: (нотариалният акт). Основният разход при нотариуса е местният данък към държавата, който е в размер на 3% от продажна цена на имота.

Останалата част от разходa се допълва от таксата на нотариуса, който изповядва сделката, обикновено в размер около 0,30-1%% в зависимост от цената, както и таксата за вписване на имота в Агенцията по вписванията, която е в размер на 0.1%.

В голяма част от сделките ни тази немалка сума се поема изцяло от купувача, въпреки че според чл.186 от Закона за задълженията и договорите нотариалните такси при продажбата на недвижими имоти, се заплащат от страните по равно или по взаймно съгласие.

Вторият разход, който съпътства покупката на имот, е комисиона за агенцията за недвижими имоти. Стандартно комисионната за брокера е в размер на 3% от крайната продажната цена на жилището. Ако покупката на имота ви ще бъде финансирана от банка, което е валидно за 6 от 10 сделки на пазара в момента, под внимание трябва да се вземат и банковите разходи. Едно от нещата, за което плаща клиентът когато тегли кредит е пазарната оценка на имота, която варира от 120 лева за апартаменти без гараж до 300-400 лева за къща.

Разходът за усвояване на кредита се определя от тарифата на банката и може да бъде фиксирана сума между 60 и 100 лева, а за някои банки е процент около 0.25% от размера на кредита. Важно е да се има предвид, че таксата за усвояване се заплаща след като кредитът е одобрен.

За разлика от дотук споменатите разходи, които са еднократни, то при покупка на имот с кредит ще имате и такса за застраховка на имота, която се плаща всяка година и е между 0.10 и 0.14%, като в някои банки се изчислява от размера на кредита, докато в други е от цената на имота.

Така като за финал, можем да отбележим, че освем продажната цена на имота ще имате и още около 7% допълнителни разходи по прехвърлянето му и ежегодна застраховка, ако сте с кредит.

Важно е да разглеждате офертите за ипотека като комплекс от условия, а не да се фокусирате върху един единствен елемент в тях, (като например лихвения процент) или да работите с професионален консултант по недвижими имоти, който да направи този анализ за вас.