КАКВИ ДРУГИ РАЗХОДИ ДА ОЧАКВА КУПУВАЧА ПРИ ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ? + ВИДЕО

Много наши клиенти влизат в процеса по покупка на своя нов дом, фокусирани върху продажната цена на имота и остават изненадани, когато в процеса по прехвърляне на имота се сблъскат с непредвидени разходи. Не рядко в офиса ни се срещаме с купувачи, които се губят в морето от термини и проценти, а и самата информация достигнала до тях от различни източници не е много добре разбрана от самите тях. Това е и причината за днешното ни видео. Продажната цена далеч не е единственият разход, за...

Прочети още

ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ + ВИДЕО

Визата за проектиране представлява извадка от действащ подробен устройствен план, издаден от главния архитект на Вашата община (или район) с обхват Вашия имот и съседните му имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване и отстояния да граници на имота, допустими височини, плътност и интензивност на застрояване, озеленяване и други изисквания, когато има такива. Ето какво представляват описаните параметри в нея като цифровите...

Прочети още