Искате да продадете бързо и сигурно Вашия апартамент,магазин,заведение,промишленимот,земеделска земя,урегулиран поземлен имот?

Бихте желали да знаете неговата реална цена и да я постигнете при продажбата?

Предпочитате да направите това без да се ангажирате излишно?
Желаете сделката да протече гладко и перфектно в юридическо и техническо отношение?
Уверени ли сте,че имате знанията,опита и времето,за да осъществите всичко това сами?
 

Ние от "КАНТОРА 056" имаме решение за Вас!
До сега сме реализирали множество сделки и предлагаме на нашите клиенти коректна, качествена и достъпна услуга при продажба на недвижими имоти в Бургас и региона.
Разполагаме с екип от отлично подготвени специалисти, готови и мотивирани да Ви помогнат да продадете Вашия имот сигурно и в най-кратък срок!

Какво включва услугата ни при продажба на имот:

1) Предварителна консултация за осъществаяване на Вашата продажба и назначаване на консултант покупко-продажби,персонално ангажиран с нея.
2) Конуслтиране относно документите Ви за собственост и съставяне на списък с необходимите такива за нотариалната сделка.
3) Извършване на оглед на имота,заснемане с професионална 360 градусова камера,както и препоръки за привеждането на имота във вид,подходящ за продажба.
4) Определяне на реалната пазарна цена на Вашия имот и публикуване на подходяща реклама във всички платени портали както и в 056burgas.bg
5) Осъществяване на огледи с потенциални купувачи и водене на преговори с тях относно параметрите на бъдещата сделка.
6) Подготовка и изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба на имота след съгласуване между страните.
7) Съдействие при избор на нотариус за снабдяване с необходимите документи и осигуряване на нотариалното изповядване на сделката.
8) Пълно съдействие през целия процес до получаване на продажната цена и предаване владението на имота на купувача.

Повече подробности относно бъдещата Ви продажба може да получите на:

  телефон:  +359 (0) 885 056 056

    адрес: ул.“Марица“ 81, етаж 1, офис 3, 8001, Бургас

    имейл адрес:  kantora056@gmail.com

facebook: @056burgas